Czyszczenie bieżni sportowej z poliuretanu

Mycie tartanu jest ważne ze względu na obniżenie poziomu śliskości nawierzchni, w celu uniknięcia zniszczenia nawierzchni przez wrastające w strukturę gumy ziaren trawy, drzew i innych zabrudzeń organicznych.

Mycie nawierzchni jest ważne ze względu na bezpieczeństwo osób uprawiającyh sport na tej nawierzchni.