Kategoria: doczyszczanie kostki

Przed zastosowaniem fugi żywicznej zaleca się dokładne oczyszczenie i przygotowanie powierzchni kostki brukowej oraz przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących aplikacji i utrzymania, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.